Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.08.2013 do 31.08.2013

Redni
broj
Oznaka hov
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSDS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
4.409.932,36
51,88
2
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
757.710,41
8,91
3
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
518.654,16
6,10
4
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
509.791,32
6,00
5
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
395.321,10
4,65
6
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
234.300,13
2,76
7
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
229.204,54
2,70
8
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
201.420,90
2,37
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
190.049,31
2,24
10
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
162.400,00
1,91
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
891.256,88
10,48
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.500.041,11
100,00%

hov-top-10-08-2013