Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.07.2013 do 31.07.2013

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
2.427.277,84
23,51
2
HBSN-R-A
HOTEL BOSNA AD BANJA LUKA
1.384.959,58
13,42
3
FDBL-R-A
FABRIKA DUVANA AD BANJA LUKA
885.247,97
8,58
4
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
719.406,98
6,97
5
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
492.127,94
4,77
6
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
419.670,21
4,07
7
PROG-R-A
TP PROGRES AD BIJELJINA
417.527,12
4,04
8
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
402.249,10
3,90
9
PZBL-R-A
POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA
400.000,00
3,87
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
382.666,12
3,71
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
2.392.374,24
23,16
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
10.323.507,10
100,00%


hov-top-10-07-2013