Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.06.2013 do 30.06.2013

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.034.447,40
11,82
2
PZBL-R-A
POSLOVNA ZONA AD BANJA LUKA
867.112,00
9,91
3
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
841.461,04
9,61
4
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
784.441,96
8,96
5
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
764.400,00
8,73
6
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
646.680,67
7,39
7
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
592.550,27
6,77
8
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
501.750,72
5,73
9
BLAK-R-A
BANJA LAKTAŠI AD LAKTAŠI
457.460,00
5,23
10
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
374.546,95
4,28
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.888.942,82
21,57
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.753.793,83
100,00%

hov-top-10-06-2013