Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.05.2013 do 31.05.2013


Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.489.152,51
17,65
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.448.732,60
17,17
3
DRIN-R-A
IGM DRINA AD BIJELJINA
1.035.351,90
12,27
4
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
781.030,29
9,26
5
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
607.784,71
7,20
6
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
509.929,84
6,04
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
428.477,08
5,08
8
KMBJ-R-A
KOMUNALAC AD BIJELJINA
246.903,00
2,93
9
APGD-R-A
AUTOPREVOZ AD GRADIŠKA
219.553,25
2,60
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
159.840,06
1,89
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.511.531,23
17,91
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
8.438.286,47
100,00%

hov-top-10-05-2013