Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.04. do 30.04.2013. godine

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća  u
saldiranom
prometu
1
BBRB-R-A
BOBAR BANKA AD BIJELJINA
2.000.000,00
14,77
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.155.319,97
8,53
3
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.030.242,52
7,61
4
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.013.939,97
7,49
5
RSDS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
920.987,02
6,80
6
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
918.895,71
6,79
7
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
759.266,56
5,61
8
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
730.106,76
5,39
9
CMEG-P-A
ČAJAVEC-MEGA AD BANJA LUKA
560.000,00
4,14
10
KMBJ-R-A
KOMUNALAC AD BIJELJINA
509.192,10
3,76
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
3.939.512,69
29,11
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
13.537.463,30
100,00%

hov-top-10-04-2013