Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.02. do 28.02.2013.

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%  učešća u
saldiranom
prometu
1
RSBD-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
7.198.082,04
31,13
2
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.551.775,87
18,62
3
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.267.503,72
11,88
4
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
926.362,89
4,86
5
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
853.045,13
4,47
6
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
789.444,23
4,14
7
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
571.211,27
2,99
8
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
432.836,40
2,27
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
313.531,20
1,64
10
RS13-T01
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
290.730,60
1,52
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.885.208,28
9,88
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
19.079.731,63 
100,00%


hov-top-10-02-2013