Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.03.2008. do 31.03.2008. godine 

 

Redni brojOznaka HOVNaziv Vrijednost transakcija% od ukupnog redovnog prometa
1TLKM-R-ATELEKOM SRPSKE AD B.LUKA
1.872.503,94
18,06%
2MTLB-R-AMETAL AD B.LUKA
1.550.528,23
14,95%
3ZPTP-R-AZEPTER FOND AD B.LUKA
735.311,31
7,09%
4JHKP-R-APIF JAHORINA KOIN AD PALE
659.029,45
6,36%
5BIRA-R-ABIRAČ AD ZVORNIK
571.168,34
5,51%
6KRIP-R-AZIF KRISTAL INVEST FOND AD B.LUKA
405.745,37
3,91%
7PLRP-R-APOLARA INVEST FOND AD B.LUKA
329.055,92
3,17%
8RNAF-R-ARAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD
300.597,85
2,90%
9EINP-R-AEUROINVESTMENT FOND AD B.LUKA
295.111,64
2,85%
10INVP-R-AZIF INVEST NOVA FOND AD B.LUKA
266.209,14
2,57%
11OSTALE HOVOSTALE HOV
3.384.806,69
32,64%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
10.370.067,88
100,00
%


HoV sa najvećim prometom - mart 2008. god.