Hartije od vrijednosti sa ostvarenim najvećim prometom u redovnoj trgovini u periodu 01.02.2008. do 29.02.2008. godine

 

Redni broj
Oznaka HOV
Naziv
Vrijednost transakcija
% od ukupnog redovnog prometa
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD B.LUKA
1.420.352,92
12,13%
2
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD B.LUKA
925.136,53
7,90%
3
UTSC-R-A
ALPOS TC AD PRNJAVOR
787.135,80
6,72%
4
OZTU-R-A
OZRENTURIST AD DOBOJ
538.396,67
4,60%
5
BLKB-O-A
BALKAN INVESTMENT BANK AS B.LUKA
507.853,91
4,34%
6
EKVP-R-A
ZIF AKTIVA INVEST FOND AD GRADIŠKA
448.995,31
3,83%
7
RZVT-R-A
RAZVITAK AD DOBOJ
408.598,15
3,49%
8
EINP-R-A
EUROINVESTMENT FOND AD B.LUKA
404.738,03
3,46%
9
NOVB-R-A
NOVA BANKA AD B.LUKA
392.599,00
3,35%
10
RNAF-R-A
RAFINERIJA NAFTE AD SRPSKI BROD
342.314,73
2,92%
11
OSTALE HOV
OSTALE HOV
5.537.557,94
47,27%
UKUPNA VRIJEDNOST REDOVNE TRGOVINE
11.713.678,99
100,00%


HoV sa najvećim prometom - februar 2008. god.