Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.01. do 31.01.2013.

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.171.490,75
22,40
2
RSRS-O-G
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
728.139,25
13,92
3
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
331.409,30
6,34
4
GRDP-R-A
GP GRADIP AD PRNJAVOR
319.922,40
6,12
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
298.678,53
5,71
6
TOPA-R-A
TVORNICA OPEKARSKIH PROIZVODA AD BANJA LUKA
280.832,81
5,37
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
276.755,60
5,29
8
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
247.849,55
4,74
9
EINP-R-A
ZIF EUROINVESTMENT FOND AD BANJA LUKA
139.615,68
2,67
10
MLPH-R-A
TP MALPREH AD BANJA LUKA
135.635,62
2,59
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.300.000,54
24,85
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
5.230.330,03
100,00%


hovtop10-01-2013