Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.12. do 31.12.2012.
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
KLPL-O-A
KALDERA COMPANY DOO LAKTAŠI
6.787.917,04
31,94
2
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
5.129.414,12
24,14
3
JHKP-R-A
ZIF JAHORINA KOIN AD PALE
2.436.173,02
11,46
4
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.561.648,16
7,35
5
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.432.557,38
6,74
6
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
550.002,82
2,59
7
VDBL-R-A
VODOVOD AD BANJA LUKA
475.700,00
2,24
8
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
378.925,74
1,78
9
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
374.344,05
1,76
10
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
299.057,95
1,41
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.826.904,60
8,59
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
21.252.644,88
100,00%

hov-top-10-12-2012