Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.11. do 30.11.2012.
Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
% učešća u
saldiranom
prometu
1
RS12-T03
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.978.544,00
23,01
2
RS12-T05
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.473.500,00
14,31
3
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.399.661,14
13,88
4
RSBD-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
2.011.538,46
11,64
5
MIPR-R-A
METALNA INDUSTRIJA AD PRIJEDOR
1.033.248,00
5,98
6
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
950.079,35
5,50
7
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
941.274,99
5,44
8
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
752.282,01
4,35
9
BOKS-R-A
BOKSIT AD MILIĆI
388.641,63
2,25
10
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
345.815,50
2,00
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
2.013.657,59
11,64
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
17.288.242,67
100,00%

hov-top-10-11-2012