Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.10. do 31.10.2012.

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%  učešća u
saldiranom
prometu
1
RSDS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
3.707.994,59
36,52
2
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
1.418.378,81
13,97
3
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.010.770,55
9,96
4
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
928.648,91
9,15
5
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
437.194,40
4,31
6
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
343.992,98
3,39
7
BOKS-R-A
BOKSIT AD MILIĆI
300.191,12
2,96
8
RFUM-R-A
RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA
267.710,88
2,64
9
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
251.919,75
2,48
10
KRIP-R-A
ZIF KRISTAL INVEST FOND AD BANJA LUKA
231.620,38
2,28
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
1.253.650,25
12,34
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
10.152.072,62
100,00%


hov-top-10_10_2012