Hartije od vrijednosti sa najvećim saldiranim prometom u periodu od 01.09.2012 do 30.09.2012

Redni
broj
Oznaka HOV
Naziv emitenta
Vrijednost transakcija
%uèesaa u
saldiranom
prometu
1
TLKM-R-A
TELEKOM SRPSKE AD BANJA LUKA
1.474.077,16
31,27
2
RSRS-O-F
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
1.174.238,30
24,91
3
RSRS-O-C
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
291.145,51
6,18
4
RSRS-O-A
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
238.787,28
5,06
5
ZPTP-R-A
ZEPTER FOND AD BANJA LUKA
200.793,97
4,26
6
RFUM-R-A
RAFINERIJA ULJA MODRIČA AD MODRIČA
145.655,30
3,09
7
RSRS-O-B
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
128.061,42
2,72
8
RSRS-O-E
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
119.742,57
2,54
9
TRGP-R-A
TRGOPROM AD KOTOR VAROŠ
111.108,48
2,36
10
RSRS-O-D
REPUBLIKA SRPSKA - MINISTARSTVO FINANSIJA
102.128,61
2,17
11
Ostale HOV
OSTALE HOV
728.841,69
15,44
Ukupna vrijednost saldiranog prometa
4.714.580,29
100,00%


hov-top-10-09-2012