Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.12.2021 do 31.12.2021 u odnosu na period od 01.11.2021 do 30.11.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija Index (decembar / novembar) Broj hartija od vrijednosti % od ukupnog broja hartija od vrijednosti Index (decembar / novembar)   Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija Index (decembar / novembar) 
Akcija 2.502.865,66 25% 234 2.643.784 18% 235 372 67% 155
Obveznica 7.649.870,41 75% 112 12.088.055 82% 146 187 33% 53
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 10.152.736,07 100 % 128 14.731.839 100 % 156 559 100 % 94
Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija Index (decembar / novembar)  Broj hartija od vrijednosti % od ukupnog broja hartija od vrijednosti Index (decembar / novembar)   Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija Index (decembar / novembar) 
Akcija 44.521.885,20 100% ********* 6.619.610 100% ********* 2 100% *********
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 44.521.885,20 100 % ******** 6.619.610 100 % ********* 2 100 % *******