Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.10.2021 do 31.10.2021 u odnosu na period od 01.09.2020 do 30.09.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija Index (oktobar / septembar)  Broj hartija od vrijednosti % od ukupnog broja hartija od vrijednosti Index (oktobar / septembar)   Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija Index (oktobar / septembar)
Akcija 2.068.043,50 32% 58 4.231.598 70% 158 333 80% 83
Obveznica 4.465.763,32 68% 389 1.793.546 30% 148 82 20% 100
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 6.533.806,82 100 % 139 6.025.144 100 % 155 415 100 % 86