Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.09.20201do 30.09.2021 u odnosu na period od 01.08.2020 do 31.08.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija % od ukupne vrijednosti transakcija Index (septembar / august) Broj hartija od vrijednosti % od ukupnog broja hartija od vrijednosti Index (septembar / august)   Broj transakcija %od ukupnog broja transakcija Index (septembar / august)
Akcija 3.558.050,66 76% 406 2.679.360 69% 75 400 83% 221
Obveznica 1.148.159,74 24% 7 1.208.767 31% 47 82 17% 59
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 4.706.210,40 100 % 27 3.888.127 100 % 63 482 100 % 151