Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08.20201do 31.08.2021 u odnosu na period od 01.07.2020 do 31.07.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od
ukupne vrijednosti transakcija
Index (august/ jul) Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index (august/ jul)   Broj transakcija
%od
ukupnog broja transakcija
Index (august/ jul)
Akcija 876.327,12 5% 16 3.573.392 58% 37 181 57% 54
Obveznica 16.459.783,48 95% 335 2.599.685 42% 228 138 43% 288
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 17.336.110,60 100 % 168 6.173.077 100 % 57 319 100 % 84

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od
ukupne vrijednosti transakcija
Index
(august/ jul) 
Broj hartija od vrijednosti % od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(august/ jul) 
 Broj transakcija
%od
ukupnog broja transakcija
Index
(august/ jul) 
Akcija 500.692,50 100% ******************** 833.099 100% ****************** 1 100% *********************
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 500.692,50 100 % ******************* 833.099 100 % ****************** 1 100 % ********************