Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.07.20201do 31.07.2021 u odnosu na period od 01.06.2020 do 30.06.2021 godine 

Redovna trgovina (T+2): 

 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od
ukupne vrijednosti transakcija
Index (jul / jun) Broj hartija od vrijednosti
% od
ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index (jul / jun)  Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index (jul / jun)
Akcija 5.400.414,26 52% 714 9.753.478 90% 703 333 87% 130
Obveznica 4.916.307,06 48% 37 1.140.316 10% 8 48 13% 58
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 10.316.721,32 100 % 74 10.893.794 100 % 71 381 100 % 112