Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.06.20201do 30.06.2021 u odnosu na period od 01.05.2020 do 31.05.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index (jun / maj)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index (jun / maj)   Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index (jun / maj) 
Akcija 756.073,90 5% 26 1.388.028 9% 40 257 76% 86
Obveznica 13.215.056,30 95% 1.279 13.924.230 91% 1.048 83 24% 146
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 13.971.130,20 100 % 357 15.312.258 100 % 322 340 100 % 96