Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.05.20201do 31.05.2021 u odnosu na period od 01.04.2020 do 30.04.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(maj / april)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(maj / april) 
 Broj transakcija
%od ukupnog broja
transakcija
Index
(maj / april) 
Akcija 2.885.564,21 74% 156 3.429.488 72% 105 298 84% 92
Obveznica 1.033.308,39 26% 72 1.329.280 28% 129 57 16% 52
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 3.918.872,60 100 % 119 4.758.768 100 % 110 355 100 % 82

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(maj / april)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index
(maj / april)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(maj / april)
Akcija 897.340,00 100% 14 1.121.675 100% 24 1 100% 50
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 897.340,00 100 % 14 1.121.675 100 % 24 1 100 % 50