Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04.20201do 30.04.2021 u odnosu na period od 01.03.2020 do 31.03.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne 
vrijednosti transakcija
Index
(april / mart)
Broj
hartija
od vrijednosti
% od ukupnog 
broja hartija od vrijednosti
Index
(april / mart)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(april / mart)
Akcija 1.852.939,07 56% 31 3.279.990 76% 25 325 75% 47
Obveznica 1.428.615,16 44% 149 1.028.377 24% 95 110 25% 117
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 3.281.554,23 100 % 47 4.308.367 100 % 31 435 100 % 55

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(april / mart)
Broj
hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(april / mart)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(april / mart)
Akcija 6.582.450,85 100% 1.291 4.651.641 100% 9.303 2 100% 200
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 6.582.450,85 100 % 1.291 4.651.641 100 % 9.303 2 100 % 200
Tržište novca (T+0) 
 Vrsta hov  Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(april / mart)
Broj
hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(april / mart)
 Broj transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(april / mart)
Trezorski zapis 4.992.950,00 100% ******** 500 100% *********** 1 100% *******
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 4.992.950,00 100 % ********** 500 100 % ********* 1 100 % ********