Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.03.20201do 31.03.2021 u odnosu na period od 01.02.2020 do 28.02.2021 godine 
Redovna trgovina (T+2): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(mart / februar)
Brojhartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(mart / februar )
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(mart / februar)
Akcija 5.986.594,02 86% 37 13.031.817 92% 62 698 88% 179
Obveznica 960.173,34 14% 105 1.078.812 8% 93 94 12% 100
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 6.946.767,36 100 % 40 14.110.629 100 % 63 792 100 % 164

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index
(mart / februar)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index
(mart / februar)
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index
(mart / februar)
Akcija 509.989,80 100% ************* 49.999 100% *********** 1 100% **************
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 509.989,80 100 % ************* 49.999 100 % ************ 1 100 % *************