Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.09.2019 do 30.09.2019 u odnosu na period od 01.08.2019 do 31.08.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(septembar /avgust)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index(septembar /avgust)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(septembar /avgust)
Akcija 2.542.577,37 46% 176 8.132.489 74% 170 333 23% 132
Obveznica 988.287,29 18% 71 1.182.835 11% 104 117 8% 84
Ostale HOV 1.948.583,43 36% 290 1.687.163 15% 220 1.014 69% 128
Ukupno: 5.479.448,09 100 % 156 11.002.487 100 % 165 1.464 100 % 124

Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(septembar /avgust)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index(septembar /avgust)
Broj
transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(septembar /avgust)
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 20.000,52 100% 7 35.341 100% 7 1 100% 100
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 20.000,52 100 % 7 35.341 100 % 7 1 100 % 100