Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08.2019 do 31.08.2019 u odnosu na period od 01.07.2019 do 31.07.2019 godine

Redovna trgovina (T+2):

Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(avgust / jul)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index(avgust / jul) Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index(avgust / jul)
Akcija 1.446.592,59 41% 58 4.773.240 71% 83 252 21% 85
Obveznica 1.398.018,35 40% 117 1.141.892 17% 78 140 12% 86
Ostale HOV 672.757,72 19% 204 766.063 12% 213 791 67% 113
Ukupno: 3.517.368,66 100 % 87 6.681.195 100 % 88 1.183 100 % 102
   Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(avgust / jul)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index(avgust / jul) Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index(avgust / jul)
Akcija 5.393.579,78 100% 127 6.782.046 100% 91 5 100% 100
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 5.393.579,78 100 % 127 6.782.046 100 % 91 5 100 % 100

Tržište novca (T+0)

Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(avgust / jul)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog broja
hartija od vrijednosti
Index(avgust / jul)
Broj
transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index(avgust / jul)
Trezorski zapis 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Obveznica 300.000,32 100% **************** 536.725 100% 1 100% *************
Akcija 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 300.000,32 100 % ************** 536.725 100 % *************** 1 100 % ************