Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.07.2019 do 31.07.2019 u odnosu na period od 01.06.2019 do 30.06.2019 godine
Redovna trgovina (T+2):

Vrsta hov

 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index (jul / jun Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index (jul / jun
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index (jul / jun
Akcija 2.497.938,91 62% 75 5.746.928 76% 72 296 26% 78
Obveznica 1.199.585,75 30% 110 1.463.513 19% 122 163 14% 126
Ostale HOV 329.356,61 8% 66 359.718 5% 46 700 60% 125
Ukupno: 4.026.881,27 100 % 82 7.570.159 100 % 76 1.159 100 % 108

Blok poslovi (T+n): 
 Vrsta hov
 Vrijednost
transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index (jul / jun Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog
broja hartija od vrijednosti
Index (jul / jun
 Broj
transakcija
%od ukupnog
broja transakcija
Index (jul / jun
Akcija 4.246.558,12 100% 53 7.416.498 100% 50 5 100% 83
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 4.246.558,12 100 % 53 7.416.498 100 % 50 5 100 % 83