Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.06.2019 do 30.06.2019 u odnosu na period od 01.05.2019 do 31.05.2019 godine

Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(jun /maj)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index(jun /maj) Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(jun /maj)
Akcija 3.324.764,95 68% 237 8.015.128 80% 146 380 35% 134
Obveznica 1.091.168,99 22% 40 1.204.022 12% 38 129 12% 53
Ostale HOV 498.236,28 10% 65 789.634 8% 143 562 52% 75
Ukupno: 4.914.170,22 100 % 101 10.008.784 100 % 109 1.071 100 % 84
   
  Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov Vrijednost transakcija
% od ukupne
vrijednosti transakcija
Index(jun /maj)
Broj hartija
od vrijednosti
% od ukupnog
broja
hartija od vrijednosti
Index(jun /maj) Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(jun /maj)
Akcija 7.945.543,37 100% **************** 14.931.335 100% *************** 6 100% ***************
Obveznica 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ostale HOV 0,00 0% 0 0 0% 0 0 0% 0
Ukupno: 7.945.543,37 100 % **************** 14.931.335 100 % ************** 6 100 % ****************