Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za periodod 01.01. do 31.01.2016 u odnosu na period od  01.12. do 31.12.2015. godine
               Redovna trgovina (T+2):
 
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index(januar /decembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index(januar /decembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index(januar /decembar)
Akcija
1.360.818,40
19%
53
3.058.999
28%
74
603
32%
57
Obveznica
5.630.669,17
81%
140
7.722.129
72%
147
1.306
68%
252
Ukupno:
6.991.487,57
100 %
106
10.781.128
100 %
115
1.909
100 %
120
 
               Trziste novca (T+0)
 
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(januar /
decembar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(januar /
decembar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(januar /
decembar)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
16.253,59
25%
46
24.400
50%
47
5
50%
56
Akcija
49.278,01
75%
201
61.444
50%
391
5
50%
500
Ukupno:
65.531,60
100 %
109
85.844
100 %
128
10
100 %
100