Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za periodod 01.11. do 30.11. u odnosu na period od 01.10. do 31.10.2015. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(novembar   /
oktobar)
Broj hartija od vrijednosti
%   od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(novembar   /
oktobar)
Broj transakcija
% od   ukupnog
broja
transakcija
Index
(novembar   /
oktobar)
Akcija
1.643.107,27
37%
75
3.293.541
46%
83
855
65%
111
Obveznica
2.744.994,44
63%
47
3.814.985
54%
48
461
35%
76
Ukupno:
4.388.101,71
100 %
55
7.108.526
100 %
59
1.316
100 %
96
 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(novembar   /
oktobar)
Broj hartija od vrijednosti
% od   ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(novembar   /
oktobar)
Broj transakcija
% od   ukupnog
broja
transakcija
Index
(novembar   /
oktobar)
Trezorski zapis
4.989.450,00
99%
86
500
11%
86
1
11%
50
Obveznica
27.241,75
0,5%
78
39.080
78%
74
7
78%
70
Akcija
24.369,58
0,5%
**************
15.698
11%
*************
1
11%
*************
Ukupno:
5.041.061,33
100 %
87
55.278
100 %
104
9
100 %
75