Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.09. do 30.09. u odnosu na period od 01.08. do 31.08.2015. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Akcija
3.579.724,71
42%
167
5.205.476
44%
77
726
55%
91
Obveznica
            4.970.090,21
58%
126
6.737.281
56%
126
599
45%
117
Ukupno:
8.549.814,92
100 %
140
11.942.757
100 %
99
1.325
100 %
101
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Akcija
19.807.362,69
100%
*********
5.327.257
100%
*********
9
100%
*********
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
19.807.362,69
100 %
**********
5.327.257
100 %
*********
9
100 %
*********
 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
21.655,97
100%
55
33.254
100%
55
6
100%
60
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
21.655,97
100 %
55
33.254
100 %
55
6
100 %
60