Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08. do 31.08. u odnosu na period od 01.07. do 31.07.2015. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Akcija
2.147.627,49
35%
67
6.739.664
56%
58
799
61%
87
Obveznica
3.947.229,56
65%
58
5.345.069
44%
58
512
39%
86
Ukupno:
6.094.857,05
100 %
61
12.084.733
100 %
58
1.311
100 %
87
 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od   vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
39.539,52
100%
55
60.056
100%
54
10
100%
53
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
39.539,52
100 %
43
60.056
100 %
39
10
100 %
48