Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.05. do 31.05. u odnosu na period od 01.04. do 30.04.2015. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(maj / april)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(maj / april)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(maj / april)
Akcija
1.771.169,84
42%
78
2.026.412
37%
78
802
63%
83
Obveznica
2.485.250,46
58%
76
3.439.311
63%
74
461
37%
81
Ukupno:
4.256.420,30
100 %
77
5.465.723
100 %
75
1.263
100 %
82
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(maj / april)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(maj / april)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(maj / april)
Akcija
14.065.681,44
100%
1.067
20.082.648
100%
1.897
12
100%
600
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
14.065.681,44
100 %
1.067
20.082.648
100 %
1.897
12
100 %
600
 
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(maj / april)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(maj / april)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(maj / april)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
17.563,74
100%
66
26.000
100%
63
4
100%
67
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
17.563,74
100 %
48
26.000
100 %
43
4
100 %
57