Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.02. do 28.02.2015. u odnosu na period od 01.01. do 31.01.2015. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(februar /
januar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(februar /
januar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /
januar)
Akcija
3.906.535,33
60%
191
4.736.809
58%
40
932
62%
134
Obveznica
2.574.539,52
40%
112
3.432.511
42%
108
563
38%
115
Ukupno:
6.481.074,85
100%
149
8.169.320
100%
54
1.495
100%
126
 
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(februar /
januar)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(februar /
januar)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(februar /
januar)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
30.973,25
33%
95
50.510
78%
101
7
78%
100
Akcija
62.504,97
67%
************
40.452
22%
**********
2
22%
*********
Ukupno:
93.478,22
100 %
288
90.962
100%
182
9
100%
129