Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.01. do 31.01.2015. u odnosu na period od 01.12. do 31.12.2014. godine
 
Redovna trgovina (T+2):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(januar 2015/
decembar 2014)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(januar 2015/
decembar 2014)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(januar 2015/
decembar 2014)
Akcija
2.045.144,27
47%
32
11.869.895
79%
55
695
59%
60
Obveznica
2.291.375,01
53%
10
3.188.794
21%
42
490
41%
46
Ukupno:
4.336.519,28
100 %
14
15.058.689
100 %
51
1.185
100 %
54
 
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(januar 2015/
decembar 2014)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(januar 2015/
decembar 2014)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(januar 2015/
decembar 2014)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
32.472,89
100%
182
49.920
100%
178
7
100%
233
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
32.472,89
100 %
0
49.920
100 %
72
7
100 %
58