Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.09. do 30.09. u odnosu na period od 01.08. do 31.08.2014. godine
 
Redovna trgovina (T+3):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Akcija
34.023.346,96
85%
284
7.657.198
52%
294
950
62%
105
Obveznica
5.985.773,36
15%
27
7.006.669
48%
71
582
38%
82
Ukupno:
40.009.120,32
100 %
116
14.663.867
100 %
118
1.532
100 %
95
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Akcija
2.477.793,99
100%
73
4.675.083
100%
178
3
100%
75
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
2.477.793,99
100 %
73
4.675.083
100 %
178
3
100 %
75
 
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Trezorski zapis
0,00
0%
**********
0
0%
**********
0
0%
*********
Obveznica
79.419,17
100%
105
126.552
100%
109
9
100%
100
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
79.419,17
100 %
3
126.552
100 %
108
9
100 %
64