Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08. do 31.08. u odnosu na period od 01.07. do 31.07.2014. godine
 
Redovna trgovina (T+3):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Akcija
11.980.429,61
35%
590
2.604.697
21%
68
902
56%
111
Obveznica
22.524.396,09
65%
626
9.821.184
79%
179
714
44%
92
Ukupno:
34.504.825,70
100 %
613
12.425.881
100 %
133
1.616
100 %
102
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Akcija
3.399.229,67
100%
515
2.625.496
100%
2.387
4
100%
400
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
3.399.229,67
100 %
515
2.625.496
100 %
2.387
4
100 %
400
 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Trezorski zapis
2.981.020,39
98%
*************
301
36%
*************
5
36%
**************
Obveznica
75.589,03
2%
1.995
116.632
64%
1.715
9
64%
900
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
3.056.609,42
100 %
80.661
116.933
100 %
1.720
14
100 %
1.400