Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.07. do 31.07. u odnosu na period od 01.06. do 30.06.2014. godine
 
Redovna trgovina (T+3):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Indeks
(juli /
juni)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Indeks
(juli /
juni)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Indeks
(juli /
juni)
Akcija
2.030.875,67
36%
126
3.836.898
41%
49
810
51%
106
Obveznica
3.598.105,65
64%
205
5.493.598
59%
201
772
49%
205
Ukupno:
5.628.981,32
100 %
167
9.330.496
100 %
89
1.582
100 %
139
 
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Indeks
(juli /
juni)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Indeks
(juli /
juni)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Indeks
(juli /
juni)
Akcija
660.000,00
100%
34
110.000
100%
25
1
100%
100
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
660.000,00
100 %
34
110.000
100 %
25
1
100 %
100
 
Tržište novca (T+0):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Indeks
(juli /
juni)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Indeks
(juli /
juni)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Indeks
(juli /
juni)
Trezorski zapis
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Obveznica
3.789,46
100%
*************
6.800
100%
***********
1
100%
***********
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
3.789,46
100 %
0
6.800
100 %
1.426
1
100 %
33