Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.06. do 30.06. u odnosu na period od 01.05. do 31.05.2014. godine
 
Redovna trgovina (T+3):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(juni /
maj)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(juni /
maj)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(juni /
maj)
Akcija
1.614.548,84
48%
123
7.796.015
74%
210
764
67%
120
Obveznica
1.752.183,13
52%
77
2.727.959
26%
81
376
33%
93
Ukupno:
3.366.731,97
100 %
94
10.523.974
100 %
149
1.140
    100 %
109
 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(juni /
maj)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(juni /
maj)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(juni /
maj)
Akcija
1.955.995,86
100%
********
442.533
100%
********
1
100%
********
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
1.955.995,86
100 %
********
442.533
100 %
*********
1
100 %
*********
 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(juni /
maj)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od   vrijednosti
Index
(juni /
maj)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(juni /
maj)
Trezorski zapis
4.733.052,54
100%
*********
477
100%
*********
3
100%
********
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
4.733.052,54
100 %
140.112
477
100 %
8
3
100 %
300