Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.04. do 30.04.2014. u odnosu na period od 01.03. do 31.03.2014. godine
 
Redovna trgovina (T+3):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(april /
mart)
Akcija
2.030.238,77
49%
76
2.249.088
42%
32
994
65%
90
Obveznica
2.099.908,34
51%
59
3.059.959
58%
59
533
35%
81
Ukupno:
4.130.147,11
100 %
66
5.309.047
100 %
44
1.527
100 %
86

 

 
Blok poslovi (T+n):
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(april /
mart)
Akcija
1.327.599,00
100%
****** 
442.533
100%
 ******
1
100%
****** 
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
1.327.599,00
100 %
 ******
442.533
100 %
 ******
1
100 %
****** 

 

 
Tržište novca (T+0)
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(april /
mart)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(april /
mart)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(april /
mart)
Trezorski zapis
707.907,28
97%
 ******
73
29%
****** 
2
29%
****** 
Obveznica
22.644,18
3%
121
37.800
71%
130
5
71%
167
Akcija
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
730.551,46
100 %
3.897
37.873
100 %
131
7
100 %
233