Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.09. do 30.09. u odnosu na period od 01.08. do 31.08.2013. godine
Redovna trgovina (T+3):
 
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Akcija
2.172.950,54
26%
145
3.151.307
28%
183
1.050
54%
92
Obveznica
6.281.396,17
74%
90
8.058.607
72%
89
878
46%
89
Ukupno:
8.454.346,71
100 %
99
11.209.914
100 %
104
1.928
100 %
91
 
Blok poslovi (T+n):
 
Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(septembar /
avgust)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(septembar /
avgust)
Akcija
4.543.525,35
100%
******
3.883.355
100%
******
1
100%
******
Obveznica
0,00
0%
0
0
0%
0
0
0%
0
Ukupno:
4.543.525,35
100 %
******
3.883.355
100 %
******
1
100 %
******