Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.08.2013 do 31.08.2013 u odnosu na period od 01.07.2013 do 31.07.2013 godine
Redovna trgovina (T+3):

Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(avgust /
juli)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(avgust /
juli)
Broj transakcija
% od ukupnog
broja
transakcija
Index
(avgust /
juli)
Akcija
1.493.527,79
18%
25
1.722.490
16%
27
1.144
54%
86
Obveznica
7.006.513,32
82%
230
9.023.795
84%
183
985
46%
121
Ukupno:
8.500.041,11
100 %
95
10.746.285
100 %
94
2.129
100 %
99