Analiza saldiranih transakcija po vrsti hartija od vrijednosti za period od 01.06.13 do 30.06.13 u odnosu na period od 01.05.2013 do 31.05.2013 godine
Redovna trgovina (T+3):

Vrsta hov
Vrijednost transakcija
% od ukupne vrijednosti transakcija
Index
(juni/maj)
Broj hartija od vrijednosti
% od ukupnog broja hartija od vrijednosti
Index
(juni/maj)
Broj transakcija
%od ukupnog
broja
transakcija
Index
(juni/maj)
Akcija
4.946.329,04
57%
158
9.272.953
61%
60
1.254
62%
108
Obveznica
3.807.464,79
43%
89
5.992.229
39%
90
762
38%
87
Ukupno:
8.753.793,83
100 %
118
15.265.182
100 %
69
2.016
100 %
99