Centralni registar je primio zahtjev za registraciju hartije od vrijednosti, sa slijedećim podacima i karakteristikama:
 
Naziv emitenta PD SEMBERIJA AD BIJELJINA
Sjedište emitenta Novo Selo 31, Novo Selo, Bijeljina
Matični broj emitenta 01113216
Lokalna oznaka hartije SEMB-R-A
Redni broj i tip emisije treća emisija – smanjenje osnovnog kapitala
 
Centralni registar će dana 10.10.2018. godine, na računima vlasnika hartija od vrijednosti ovog emitenta, izvršiti upis zabrane prava raspolaganja navedenim akcijama, a blokada će trajati do okončanja postupka registracije.