Centralni registar je dana 08.10.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA ZVORNIK, izvršio obračun dospjelog 14. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OZRN-O-A.
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 165.432,07 KM po osnovu glavnice i 43.270,78 KM po osnovu kamate.Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.