Centralni registar je dana 08.10.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun dospjelog 16. anuiteta obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-A
.Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 26.853,68 KM po osnovu glavnice i 4.847,94 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.