Centralni registar je dana 05.10.2018. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:

Naziv emitenta Premium Invest Osiguranje ad Banja Luka
Sjedište emitenta Ul. Knjaza Miloša 3a, Banja Luka
Matični broj emitenta 11169465
Vrsta hartije akcija
Klasa hartije redovna akcija klase A
Lokalna oznaka hartije PRIO-R-A
Broj hartija 25000
Nominalna vrijednost hartije 100,00 KM
Ukupna nominalna vrijednost emisije 2.500.000,00 KM
Redni broj i tip emisije prva emisija, zatvoreno akcionarsko društvo
ISIN kod BA100PRIORA7
CFI kod ESVUFR
 
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 2.500.000,00 KM.