Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka je dana 04.09.2018. godine izvršio brisanje zabrane prava raspolaganja na vlasničkim računima kupaca iz VII emisije akcija lokalne oznake IEFB-R-A emitenta MF Banka ad Banja Luka, ponuda upućena kvalifikovanom investitoru, s obzirom na to da je Komisija za hartije od vrijednosti odobrila Prospekt za uvrštenje na berzu, a emitent objavio Prospekt na web stranici Banjalučke berze a.d. Banja Luka.