Obavještavaju se manjinski akcionari emitenta Čajavec uslužne djelatnosti a.d. Banja Luka da je Centralni registar dana 30.08.2018. godine, u skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima, izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na otkupioca Čajavec servis i promet a.d. Banja Luka.

Detaljnije informacije o ovom prenosu možete naći na linku.