Centralni registar je dana 07.08.2018. godine, na osnovu ugovora zaključenog između Centralnog registra i emitenta OPŠTINA LOPARE, izvršio obračun za dospjeli 15. anuitet obveznica emitenta, lokalne oznake OLKI-O-B.
 
Ukupna vrijednost dospjelih obaveza iznosi 17.061,78 KM po osnovu glavnice i  3.759,98 KM po osnovu kamate.
Prema odluci o emisiji isplate se vrše najdalje u roku od 15 dana od dana dospijeća anuiteta.