Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade koja se plaća za usluge Centralnog registra hartija od vrijednosti AD Banja Luka (Službeni glasnik Republike Srpske broj 53/11) objavljena je u Službenom glasniku Republike Srpske broj 67/12 i stupa na snagu 26.07.2012. godine.
Tekst Odluke dostupan je na internet stranici Centralnog registra hartija od vrijednosti u rubrici Propisi i obrasci.