Obavještenje o prenosu akcija sa manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara
emitenta RUDING AD Ugljevik
 
Skupština akcionara emitenta RUDING AD Ugljevik je dana 18.01.2012. godine, donijela Odluku o prenosu akcija na kontrolnog akcionara uz plaćanje primjerene novčane naknade broj: SK-Iv-03/12.
 
Podaci o emitentu
Naziv:
RUDING AD Ugljevik
Sjedište:         
Trg Draže Mihajlovića 2, Ugljevik
Matični broj:
01154982
Oznaka:
RUDI 

Podaci o kontrolnom akcionaru
Naziv:
BIJELJINA PUT AD Bijeljina
Sjedište:        
Baje Pivljanina bb, Bijeljina
Matični broj:
01259393
 
 
 
 
 
 

U skladu s čl. 438. - 438d. Zakona o privrednim društvima Centralni registar je dana 30.05.2012. godine izvršio prenos akcija sa manjinskih akcionara na kontrolnog akcionara po volji kontrolnog akcionara emitenta RUDING AD Ugljevik.
 
Akcionar čije su akcije prenesene na kontrolnog akcionara ima pravo na naknadu u novcu.
 
Za svaku akciju koja je predmet prenosa na kontrolnog akcionara, kontrolni akcionar je odredio iznos od 0,60 KM, kao primjerenu naknadu po akciji.
 
Sredstva za isplatu naknade kontrolni akcionar  je uplatio na račun Centralnog registra za posebnu namjenu.
 
Akcionar je dužan da u što kraćem roku od saznanja za prenos akcija na kontrolnog akcionara, obavijesti Centralni registar o broju novčanog računa na koji će se sa računa za posebnu namjenu doznačiti novčana sredstva koja akcionaru pripadaju po osnovu prenosa akcija na kontrolnog akcionara, ako broj novčanog računa akcionara nije unesen u sistem Centralnog registra u nekom drugom postupku.
 
NAPOMENA: ZASTARIJEVANJE PRAVA NA ISPLATU NOVČANE NAKNADE
 
Član 440. Zakona o privrednim društvima propisao je da pravo na isplatu novčane naknade zastarjeva u roku od tri (3) godine od dana upisa odluke o prenosu akcija u sudski registar, nakon čega će sredstva koja su bila deponovana na ime novčane naknade prenose se na budžet Republike Srpske.
 
Prenos novčanih sredstava koja nisu isplaćena manjinskim akcionarima emitenta RUDING AD Ugljevik biće prenesena na budžet Republike Srpske na dan 23.04.2015. godine.
 
Informacije u vezi sa prenosom akcija na kontrolnog akcionara i isplatom pripadajućeg iznosa naknade mogu se dobiti putem telefona broj: 051/348-710, 051/348-713 i 051/348-721 ili na šalteru Centralnog registra u Ulici Sime Šolaje 1, Banja Luka, zatim elektronskom poštom na adresi: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i običnom poštom na adresi: Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka, Ulica Sime Šolaje 1, 78000 Banja Luka.